Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Празднование Санкт-Петербургскими латышами Рождества
Христова в Библиотеке Национальных
Литератур Санкт-Петербурга.
26.12.2011.

Sanktpēterburgas latviešu Ziemassvētku svinēšana
Sanktpēterburga Nacionālās
Literatūras bibliotekā.
26.12.2011.

Фотографии всегда нам говорят именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr mums stāsta tieši par mums

Фотографии Татьяны Горсуновой
Tatjanas Gorsunovas fotogrāfijas
Фотографии Геннадия Логвиненко
Gennādija Logviņenko fotogrāfijas

Желающих ознакомиться с видеоматериалами этого праздничного мероприятия, а также и
иного мероприятия в виде «сборного» Общего собрания, состоявшегося 12.02.2012.,
можете обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiemgan šajā svētku pasākumā,
gan citā - „salasītās” Kopsapulces pasākumā, kas notika 2012.02.12.,
varat griezties uz šejieni:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!