Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Богослужение Санкт-Петербургских эстонской, латышской и
литовской общин, посвященное Дню памяти жертв
коммунистического террора в Римско-
католическом кафедральном соборе
Успения Пресвятой Девы Марии.
14.06.2010.

Sanktpēterburgas igauņu, latviešu un lietuviešu kopienu
dievkalpojums, kas veltīts Komunistiskā terora
upuru piemiņas dienai Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu katedrālē.
14.06.2010.

Фотографии всегда нам говорят именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr mums stāsta tieši par mums

Фотографии из альбома Маргариты Вовк
Fotogrāfijasno Margaritas Vovkas albuma

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми как во время отмечаемого Дня памяти
жертв коммунистического террора, так и во время иных мероприятий, начиная с 2003 года,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem gan Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas Dienas atzīmēšanas laikā, gan citu pasākumu laikā, sākot no 2003 gada,
lūdzam griezties uz šejieni:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!