Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское Латышское общество»

Участие Санкт-Петербургского латышского хора в
торжественном шествии Всеобщего Праздника
песни и танца в Латвии.
06.07.-12.07.2008.

Sanktpēterburgas latviešu kora piedalīšanās
svinīgajā gājienā Vispārējo Dziesmu un
deju svētku laikā Latvijā.
06.07.-12.07.2008.

Фотографии всегда нам говорят именно о нас
Fotogrāfijas vienmēr mums stāsta tieši par mums

Фотографии Маргариты Вовк и других участников хора
Margaritas Vovkas un citu kora dalībnieku fotogrāfijas

Желающих ознакомиться с видеоматериалами, заснятыми как во время торжественного шествия Всеобщего Праздника песни и танца Латвии,так и во время иных выступлений
Санкт-Петербургского латышского хора, начиная с 2003 года,
просим обращаться сюда:
Visi, kas vēlаs iepazīties ar videomateriāliem, uzņemtiem gan Vispārējo latviešu dziesmu
un deju svētku svinīgā gājiena laikā, gan citu Sanktpēterburgas latviešu
kora pasākumu laikā, sākot no 2003 gada,
lūdzam griezties uz šejieni:

Мост дружбы и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Латвией:
Draudzības un sadarbības tilts starp Sanktpēterburgu un Latviju:

Со всеми интересующими вас вопросами просим обращаться сюда:
Ar visiem jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam griezties šeit:

Приглашаем обсудить:
Aicinām uz diskusiju:

Дорогие посетители сайта!
Dārgie mājas lapas apmeklētāji!